PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Honební společenstvo Pozlovice Vás vítá

Vítejte na stránkách Honebního společentva Pozlovice.

Novinky

Valná hromada HS Pozlovice
9.3.2023
Zveme členy Honebního společenstva na valnou hromadu, která se bude konat dne 24. 3. 2023 v hostinci U Krajčů v 18 hod. Nesejde-li se na určený začátek jednání více než 50% hlasů, bude se valná hromada po uplynutí jedné hodiny usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.
Program:
1. Prezence členů, zahájení, volba manadátové a sčítací komise.
2. Schválení programu a způsobu jednání valné hromady.
3. Volba předsedajícího VH a zapisovatele.
4. Informace o činnosti výboru HS v uplynulém období.
5. Zpráva předsedy MS Komonec o činnosti sdružení.
6. Zpráva o finančním hospodaření HS Pozlovice 2017-2022 a rozhodnutí o využití financí.
7. Úprava stanov (úprava nového počtu členů výboru)
8. Volba honebního starosty, místostarosty a členů výboru HS Pozlovice
9. Návrh nové nájemní smlouvy s MS Komonec na dobu 2023 - 2033 a její schválení
10. Diskuse a návrh usnesení valné hromady
11. Přijetí usnesení a závěr

V průběhu valné hromady bude podáváno zvěřinové pohoštění
Valná hromada HS Pozlovice
23.3.2014
Zveme členy Honebního společenstva na valnou hromadu I/2014, která se bude konat dne 28. 3. 2013 v hostinci U Krajčů v 18 hod. Nesejde-li se na určený začátek jednání více než 50% hlasů, bude se valná hromada po uplynutí jedné hodiny usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.
Program:
1. Schválení programu, zapisovatele a způsobu jednání valné hromady.
2. Volba sčítačů hlasů.
3. Informace o činnosti HS v uplynulém období 2013
4. Zpráva o finančním hospodaření HS Pozlovice
5. Úprava nájemní smlouvy s MS Komonec z důvodu snížení výměry honitby.
6. Diskuse a návrh usnesení valné hromady
7. Přijetí usnesení a závěr

V průběhu valné hromady bude podáváno zvěřinové pohoštění
Výzva členům honebního společenstva
5.11.2013
Členové honebního společenstva Pozlovice - Podhradí, kteří potřebují ošetřit mladé lesní stromky proti okusu zvěře (Morsuvinem apod.), se mohou přihlásit na tel. 605 070 252 nebo 731 599 025 do 14.11.2013 s nahlášením počtu stromků. Přípravek bude členům HS poskytnut zdarma. Ošetření mohou na požádání provést členové MS Komonec.
Plný provoz
11.7.2013
Stránky HS byly ke dnešnímu dni plně zprovozněny. O dalších událostech v HS budeme průběžně informovat
Mapa honitby
20.1.2013
Byl přidán odkaz pro zobrazení mapy honitby HS Pozlovice.
Testovací verze stránek spuštěna
16.1.2013
Byla spuštěna testovací verze stránek honebního společenstva Pozlovice.