PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

O Honebním společenstvu Pozlovice

Činnost Honebního společenstva Pozlovice spočívá hlavně v uspořádání valné hromady, schvalování plánu lovu MS Komonec a řešení škod způsobených zvěří a výběr a placení nájmu za honitbu.

Historie HS

Již před druhou světovou válkou se honitby dražily a pronajímaly za určitou finanční úplatu, a na tento vztah nově navázal zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.V dnešní době jsou honitby smluvně obhospodařovány na 10 letý cyklus, první započal již v r. 1993. Ze zákona nově vzniklé Honební společenstvo Pozlovice, které tvoří nyní 127 členů z Pozlovic a Podhradí pronajímá tuto honitbu o výměře 1012 ha Mysliveckému sdružení Komonec, které sdružuje myslivce obou obcí. Honební společenstvo řídí 5 - 6 členů výboru, kteří se starají o chod organizace, jsou to - starosta HS Václav Sedlář, místostarosta Bc. Vlastimil Kolář, pokladní Alena Tomaiová a členové výboru Jaroslav Skovajsa, Karel Bednařík a Ing. Zdeněk Adolt.

Mapa Honitby

Zde najdete približnou mapu honitby v katastrech obcí Pozlovice a Podhradí.