PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Členové Honebního společenstva Pozlovice

Na této stránce najdete ke stažení přehled členské základny HS. V prohlížení je třeba Microsoft Excel 2007 a novější.

Členové

Seznam členů HS s výměrami a počty hlasů

Přidružené pozemky nečlenů

Ze zákona jsou pozemky všech vlastníků pozemků, kteří nejsou členy HS, včleněny do honitby. Máte-li zájem stát se členem HS, kontaktujte, prosím, starostu nebo místostarostu HS.