PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Vladimír Hrabina

Adresa: Řetechovská 304, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 51
Celková výměra: 1.3367 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 2055/2 155 m2(0.0155 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2060/1 1426 m2(0.1426 ha) 51 orná půda
Pozlovice 2060/2 664 m2(0.0664 ha) 51 orná půda
Pozlovice 2060/3 357 m2(0.0357 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2060/5 2568 m2(0.2568 ha) 51 orná půda
Pozlovice 2061 443 m2(0.0443 ha) 51 lesní pozemek
Pozlovice 2062/1 583 m2(0.0583 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2065/3 507 m2(0.0507 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2065/6 326 m2(0.0326 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2069/11 38 m2(0.0038 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2069/12 109 m2(0.0109 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2072 1111 m2(0.1111 ha) 51 trvalý travní porost
Pozlovice 2073/1 52 m2(0.0052 ha) 51 trvalý travní porost
Pozlovice 2073/2 69 m2(0.0069 ha) 51 trvalý travní porost
Pozlovice 2079/5 375 m2(0.0375 ha) 51 ostatní plocha
Pozlovice 2081/7 1957 m2(0.1957 ha) 51 trvalý travní porost
Pozlovice 2092/3 139 m2(0.0139 ha) 51 lesní pozemek
Pozlovice 2096/19 2424 m2(0.2424 ha) 51 trvalý travní porost
Pozlovice 2108/1 64 m2(0.0064 ha) 51 ostatní plocha