PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Stanislava Katauerová

Adresa: Dolní Lhota 27, Dolní Lhota, 763 23
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 169
Celková výměra: 1.0179 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 2189/89 7 m2(0.0007 ha) 169 ostatní plocha
Pozlovice 2189/90 22 m2(0.0022 ha) 169 ostatní plocha
Pozlovice 805/18 993 m2(0.0993 ha) 169 lesní pozemek
Pozlovice 805/22 4 m2(0.0004 ha) 169 lesní pozemek
Pozlovice 821/1 7874 m2(0.7874 ha) 169 trvalý travní porost
Pozlovice 821/10 207 m2(0.0207 ha) 169 trvalý travní porost
Pozlovice 821/2 959 m2(0.0959 ha) 169 trvalý travní porost
Pozlovice 821/3 113 m2(0.0113 ha) 169 ostatní plocha