PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Ing. Luděk a Karla Kolaříkovi

Adresa: Hlavní 53, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 968
Celková výměra: 8.8389 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 1038/41 285 m2(0.0285 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 1038/42 4391 m2(0.4391 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 1038/43 17929 m2(1.7929 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 1350/118 4195 m2(0.4195 ha) 968 orná půda
Pozlovice 1794/3 12 m2(0.0012 ha) 968 trvalý travní porost
Pozlovice 1810/1 16560 m2(1.656 ha) 968 trvalý travní porost
Pozlovice 1954/23 5027 m2(0.5027 ha) 968 orná půda
Pozlovice 1971 6181 m2(0.6181 ha) 968 orná půda
Pozlovice 2189/63 152 m2(0.0152 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 2190/11 156 m2(0.0156 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 2190/13 5 m2(0.0005 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 2206/9 59 m2(0.0059 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 2219/38 42 m2(0.0042 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 2224/6 60 m2(0.006 ha) 968 ostatní plocha
Pozlovice 372/3 28 m2(0.0028 ha) 968 trvalý travní porost
Pozlovice 375 11027 m2(1.1027 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 571 6144 m2(0.6144 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 675 12148 m2(1.2148 ha) 968 lesní pozemek
Pozlovice 901/1 3988 m2(0.3988 ha) 968 lesní pozemek