PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Jarmila Hájková

Adresa: Nivy 218, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 374
Celková výměra: 2.9061 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 739/3 42 m2(0.0042 ha) 374 trvalý travní porost
Pozlovice 713/14 2290 m2(0.229 ha) 374 lesní pozemek
Pozlovice 709 4087 m2(0.4087 ha) 374 lesní pozemek
Pozlovice 704 11712 m2(1.1712 ha) 374 lesní pozemek
Pozlovice 2188/12 17 m2(0.0017 ha) 374 ostatní plocha
Pozlovice 2041/22 1162 m2(0.1162 ha) 374 lesní pozemek
Pozlovice 2021/1 3465 m2(0.3465 ha) 374 ostatní plocha
Pozlovice 2020/25 56 m2(0.0056 ha) 374 trvalý travní porost
Pozlovice 1986/3 1255 m2(0.1255 ha) 374 zahrada
Pozlovice 1960/21 567 m2(0.0567 ha) 374 ostatní plocha
Pozlovice 1954/31 4408 m2(0.4408 ha) 374 orná půda