PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Hana Máčalíková

Adresa: Krátká 219, Luhačovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 202
Celková výměra: 3.4744 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 855/8 151 m2(0.0151 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 853/4 240 m2(0.024 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 847 1021 m2(0.1021 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 843 409 m2(0.0409 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 838/1 5065 m2(0.5065 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 713/10 405 m2(0.0405 ha) 202 lesní pozemek
Pozlovice 645/1 3137 m2(0.3137 ha) 202 lesní pozemek
Pozlovice 494/14 104 m2(0.0104 ha) 202 lesní pozemek
Pozlovice 391/9 2942 m2(0.2942 ha) 202 lesní pozemek
Pozlovice 372/2 8 m2(0.0008 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 364 649 m2(0.0649 ha) 202 lesní pozemek
Pozlovice 2242/69 568 m2(0.0568 ha) 202 vodní plocha
Pozlovice 2241/3 681 m2(0.0681 ha) 202 vodní plocha
Pozlovice 2229/80 22 m2(0.0022 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2229/79 5 m2(0.0005 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2229/51 7 m2(0.0007 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2229/179 24 m2(0.0024 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2229/131 24 m2(0.0024 ha) 202 vodní plocha
Pozlovice 2226/13 66 m2(0.0066 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2206/7 25 m2(0.0025 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2189/31 41 m2(0.0041 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2189/30 197 m2(0.0197 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 2188/8 82 m2(0.0082 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 1791/8 2 m2(0.0002 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 1714/6 1624 m2(0.1624 ha) 202 ostatní plocha
Pozlovice 1713/10 2189 m2(0.2189 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 1495/2 12 m2(0.0012 ha) 202 orná půda
Pozlovice 1495/1 781 m2(0.0781 ha) 202 orná půda
Pozlovice 1494/2 327 m2(0.0327 ha) 202 orná půda
Pozlovice 1350/120 2113 m2(0.2113 ha) 202 orná půda
Pozlovice 1311/10 1624 m2(0.1624 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 1304/4 3608 m2(0.3608 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 1267/31 1543 m2(0.1543 ha) 202 orná půda
Pozlovice 1223/6 186 m2(0.0186 ha) 202 trvalý travní porost
Pozlovice 1084 4862 m2(0.4862 ha) 202 lesní pozemek