PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Vlastimil Žáček

Adresa: Podhradí 10, Podhradí, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Podhradí: 206
Celková výměra: 7.2507 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Podhradí 110 17361 m2(1.7361 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 109/5 16580 m2(1.658 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 65/1 5076 m2(0.5076 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 65/2 4543 m2(0.4543 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 407/2 4220 m2(0.422 ha) 206 lesní pozemek
Podhradí 409/1 3306 m2(0.3306 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 63/2 2578 m2(0.2578 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 63/3 2415 m2(0.2415 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 655/16 2407 m2(0.2407 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 111/1 2229 m2(0.2229 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 409/2 2178 m2(0.2178 ha) 206 lesní pozemek
Podhradí 396 1807 m2(0.1807 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 111/2 1408 m2(0.1408 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 107/2 1299 m2(0.1299 ha) 206 lesní pozemek
Podhradí 113 1296 m2(0.1296 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 114 1022 m2(0.1022 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 63/1 933 m2(0.0933 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 107/1 529 m2(0.0529 ha) 206 lesní pozemek
Podhradí 108 467 m2(0.0467 ha) 206 lesní pozemek
Podhradí 406 463 m2(0.0463 ha) 206 trvalý travní porost
Podhradí 931/102 190 m2(0.019 ha) 206 vodní plocha
Podhradí 408 176 m2(0.0176 ha) 206 ostatní plocha
Podhradí 931/109 24 m2(0.0024 ha) 206 vodní plocha