PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Stanislav Kotrla

Adresa: Pod Větrníkem 322, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 1333, 1507
Celková výměra: 3.0877 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 2170/8 13317 m2(1.3317 ha) 1333 trvalý travní porost
Pozlovice 2168/1 9983 m2(0.9983 ha) 1333 lesní pozemek
Pozlovice 2170/3 2186 m2(0.2186 ha) 1333 orná půda
Pozlovice 127/2 1338 m2(0.1338 ha) 1333 ostatní plocha
Pozlovice 2170/10 1132 m2(0.1132 ha) 1333 orná půda
Pozlovice 2178/3 705 m2(0.0705 ha) 1333 ostatní plocha
Pozlovice 2170/6 694 m2(0.0694 ha) 1333 trvalý travní porost
Pozlovice 2229/30 276 m2(0.0276 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 127/5 243 m2(0.0243 ha) 1333 ostatní plocha
Pozlovice 2229/221 182 m2(0.0182 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/29 148 m2(0.0148 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/31 100 m2(0.01 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/35 99 m2(0.0099 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/32 94 m2(0.0094 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2178/5 67 m2(0.0067 ha) 1333 ostatní plocha
Pozlovice 2229/220 66 m2(0.0066 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/28 65 m2(0.0065 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2170/11 65 m2(0.0065 ha) 1333 orná půda
Pozlovice 2168/3 36 m2(0.0036 ha) 1333 lesní pozemek
Pozlovice 2229/34 36 m2(0.0036 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/27 26 m2(0.0026 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 2229/33 18 m2(0.0018 ha) 1333 vodní plocha
Pozlovice 132/1 1 m2(0.0001 ha) 1333 ostatní plocha