PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Josef Mikulec

Adresa: Hlavní 176, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 1072, 1390
Celková výměra: 7.4783 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 1816 26816 m2(2.6816 ha) 1072 trvalý travní porost
Pozlovice 1350/93 7434 m2(0.7434 ha) 1072 orná půda
Pozlovice 1868 6142 m2(0.6142 ha) 1072 lesní pozemek
Pozlovice 672 5910 m2(0.591 ha) 1072 lesní pozemek
Pozlovice 582 5593 m2(0.5593 ha) 1072 lesní pozemek
Pozlovice 579 4429 m2(0.4429 ha) 1072 lesní pozemek
Pozlovice 1900/34 4391 m2(0.4391 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 1350/92 3792 m2(0.3792 ha) 1072 orná půda
Pozlovice 48 3673 m2(0.3673 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 46 2612 m2(0.2612 ha) 1390 orná půda
Pozlovice 1350/147 1421 m2(0.1421 ha) 1072 trvalý travní porost
Pozlovice 47 764 m2(0.0764 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 49 707 m2(0.0707 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 1900/10 426 m2(0.0426 ha) 1390 ostatní plocha
Pozlovice 1350/17 185 m2(0.0185 ha) 1072 ostatní plocha
Pozlovice 1900/8 129 m2(0.0129 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 50 104 m2(0.0104 ha) 1390 trvalý travní porost
Pozlovice 2189/64 73 m2(0.0073 ha) 1072 ostatní plocha
Pozlovice 1350/126 66 m2(0.0066 ha) 1072 ostatní plocha
Pozlovice 2227/9 39 m2(0.0039 ha) 1390 vodní plocha
Pozlovice 1350/74 36 m2(0.0036 ha) 1072 ostatní plocha
Pozlovice 1350/71 23 m2(0.0023 ha) 1072 ostatní plocha
Pozlovice 1038/50 18 m2(0.0018 ha) 1072 lesní pozemek