PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Farní úřad Pozlovice

Adresa: Pozlovice 39, Pozlovice, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 679
Celková výměra: 1.0591 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 1514/82 22 m2(0.0022 ha) 679 orná půda
Pozlovice 1512/2 32 m2(0.0032 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 1499/7 48 m2(0.0048 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/28 49 m2(0.0049 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 2229/75 49 m2(0.0049 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 1499/35 94 m2(0.0094 ha) 679 orná půda
Pozlovice 2229/48 95 m2(0.0095 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 2229/13 103 m2(0.0103 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 2229/123 119 m2(0.0119 ha) 679 vodní plocha
Pozlovice 1499/15 142 m2(0.0142 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/5 143 m2(0.0143 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 2229/170 165 m2(0.0165 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 1499/26 227 m2(0.0227 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 2229/74 280 m2(0.028 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 2229/122 322 m2(0.0322 ha) 679 vodní plocha
Pozlovice 2229/167 352 m2(0.0352 ha) 679 ostatní plocha
Pozlovice 1499/25 384 m2(0.0384 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/32 814 m2(0.0814 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/6 1188 m2(0.1188 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/2 1795 m2(0.1795 ha) 679 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/34 4168 m2(0.4168 ha) 679 orná půda