PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

František Koudelka

Adresa: Podhradí 44, Podhradí, 763 26
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Podhradí: 570
Celková výměra: 10.5755 ha
« ZPĚT NA SEZNAM ČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Podhradí 899/5 11 m2(0.0011 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 446/6 35 m2(0.0035 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/11 51 m2(0.0051 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 431/3 91 m2(0.0091 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 434 108 m2(0.0108 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/4 111 m2(0.0111 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 448 301 m2(0.0301 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 414 347 m2(0.0347 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 431/2 377 m2(0.0377 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 416 379 m2(0.0379 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 447 393 m2(0.0393 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 433/2 396 m2(0.0396 ha) 570 ostatní plocha
Podhradí 449/1 460 m2(0.046 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 444 617 m2(0.0617 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 432/1 889 m2(0.0889 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 437/2 995 m2(0.0995 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 415 1092 m2(0.1092 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 435 1210 m2(0.121 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 441 1338 m2(0.1338 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 397 1503 m2(0.1503 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/6 1578 m2(0.1578 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 446/2 1591 m2(0.1591 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 442/3 1791 m2(0.1791 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 431/4 1792 m2(0.1792 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 647/3 1805 m2(0.1805 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 412 2032 m2(0.2032 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 432/3 2388 m2(0.2388 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/1 3217 m2(0.3217 ha) 570 orná půda
Podhradí 437/1 3669 m2(0.3669 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 655/30 3747 m2(0.3747 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 451 4163 m2(0.4163 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 432/2 4188 m2(0.4188 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/9 4459 m2(0.4459 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 431/1 5731 m2(0.5731 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 446/3 6246 m2(0.6246 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/12 6653 m2(0.6653 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 442/5 6959 m2(0.6959 ha) 570 trvalý travní porost
Podhradí 449/2 7865 m2(0.7865 ha) 570 lesní pozemek
Podhradí 446/1 25177 m2(2.5177 ha) 570 trvalý travní porost