PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

Pozemkový fond ČR

Adresa: Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, 130 00
Telefon: Nejste přihlášen.
E-mail: Nejste přihlášen.
LV v Pozlovicích: 10002
Celková výměra: 5.4621 ha
« ZPĚT NA SEZNAM NEČLENŮ

Přehled parcel

Katastr Parcelní číslodown up Výměra m2 (ha)down up LV Typ parcely
Pozlovice 1446/9 5 m2(0.0005 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1446/15 5 m2(0.0005 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1499/31 16 m2(0.0016 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1499/4 57 m2(0.0057 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1442/7 68 m2(0.0068 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 2237/10 101 m2(0.0101 ha) 10002 vodní plocha
Pozlovice 1267/14 109 m2(0.0109 ha) 10002 orná půda
Pozlovice 916/8 125 m2(0.0125 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1960/23 133 m2(0.0133 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1499/37 264 m2(0.0264 ha) 10002 orná půda
Pozlovice 916/6 631 m2(0.0631 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1512/1 984 m2(0.0984 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1499/30 1020 m2(0.102 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1446/2 1657 m2(0.1657 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1499/16 3247 m2(0.3247 ha) 10002 trvalý travní porost
Pozlovice 1960/6 4644 m2(0.4644 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1446/1 4704 m2(0.4704 ha) 10002 ostatní plocha
Pozlovice 1468/61 5037 m2(0.5037 ha) 10002 orná půda
Pozlovice 1468/1 8860 m2(0.886 ha) 10002 orná půda
Pozlovice 1954/4 10152 m2(1.0152 ha) 10002 orná půda
Pozlovice 1240/10 12802 m2(1.2802 ha) 10002 orná půda